Επίθεση hacker στον κόμβο SW1G

Αναρτήθηκε στο dstar.gr από τον SV1EDZ την18/3/2014

Keep-Hacker-Away

Προσωρινή απενεργοποίηση του κόμβου SW1G, έγινε μετά από την διαπίστωση ‘ηλεκτρονικής επίθεσης’ στη μονάδα του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Συγκεκριμένα, κατα τον καθημερινό-τακτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο Logτου σκληρού δίσκου, φάνηκε πως ο κόμβος δέχτηκε επίθεση από  Hackersπου βάσει του ηλεκτρονικού αποτυπώματος, προέρχονται από πόλη της Ρουμανίας.

Στον κόμβο έγινε εγκατάσταση και απόπειρα λειτουργίας ενός GameServer, κάτι δεν κατέστη δυνατό, λόγω της έγκαιρης αντιμετώπισής του.

Θερμά ευχαριστούμε τον συνάδελφο Δημήτρη SV4LAD, για την άμεση διάγνωση και ανάλυση των στοιχείων που βρέθηκαν στο σύστημα.

Εννοείται πως τα στοιχεία αυτά θα προωθηθούν και στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να συμπεράνουν αν πρόκειται για σοβαρή ή συνήθη περίπτωση ηλεκτρονικής επίθεσης.

Στην παρούσα φάση, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες κινήσεις:

  • Απενεργοποιήθηκε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που δέχτηκε την ηλεκτρονική επίθεση και τοποθετήθηκε εφεδρικός, με σκοπό την εκκαθάριση του αρχικού εντός της τρέχουσας εβδομάδας.
  • Για λόγους ασφάλειας, θα απενεργοποιηθεί για μικρό χρονικό διάστημα και ο Reflector 045 ώστε να γίνει σχολαστικός έλεγχος των αρχείων και να ενισχυθεί στο μέγιστο το τείχος ασφαλείας του (Firewall).
  • Όλοι οι κόμβοι του δικτύου, έχουν συνδεθεί στον κόμβο της Κύπρου 5B4CYπόρτα C.

Πάντως, για τους διαχειριστές του συστήματος η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί ιδανική άσκηση ετοιμότητας και μέχρι στιγμής φάνηκε πως οι χρόνοι αντίδρασης, είναι καλύτερη των προσδοκιών.

Ευχαριστούμε όλους τους χρήστες του δικτύου, για την απόλυτη κατανόηση τους.

Για το διασυλλογικό δίκτυο Dstar

SV1EDZ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.