Επαναλειτουργία Reflector 045 & κόμβου SW1G

Αναρτήθηκε στο dstar.gr από τον SV1EDZ την 29/3/2014

 

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται και πάλι ο Reflector 045 και ο κόμβος SW1G.

Αμέσως μετά την ‘ηλεκτρονική επίθεση’ στον κόμβο SW1G, πραγματοποιήθηκε format και επανεγκατάσταση της απαραίτητης εφαρμογής.

Στη συνέχεια, έγινε λεπτομερής έλεγχος των αρχείων του Reflector 045 και επιβεβαιώθηκε πως όλα τα συστήματα του, βρίσκονται σε άψογη κατάσταση.

Όλα λοιπόν, βρίσκονται στη διάθεση των φίλων του ψηφιακού Διασυλλογικού δικτύου Dstar.

Καλές επαφές σε όλους

SV1EDZ310911948_640

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.