2ο Παγκοσμίως το SW1G…..

Αναρτήθηκε στο dstar.gr από τον SV1EDZ την10/2/2014

 

Μόλις σήμερα ενημερωθήκαμε για την ύπαρξη μιας λίστας που καταγράφει τα ποσοστά δραστηριότητας και τον αριθμό των καταχωρημένων χρηστών ανά ψηφιακό επαναλήπτη.

Η καταγραφή γίνεται σε Παγκόσμιο επίπεδο και φανερώνει την επιτυχία του επαναλήπτη SW1G της Αθήνας.

Ο συγκεκριμένος επαναλήπτης βρίσκεται δεύτερος Παγκοσμίως, βάσει του ποσοστού χρήσης (Δηλαδή πόσες φορές ενεργοποίήθηκε αναμεταδίδοντας κάποιον χρήστη).

Τα νούμερα αναφέρουν πως οι Ελληνικοί επαναλήπτες που ενεργοποίήθηκαν περισσότερο, έχουν την ακόλουθη Παγκόσμια κατάταξη:

SW1G B  (5523 Αναμεταδόσεις χρηστών) Θέση 2η *Repeater*

SV1P B  (2167 Αναμεταδόσεις χρηστών) Θέση 34η *Repeater*

SV2F B  (839 Αναμεταδόσεις χρηστών) Θέση 144η *Repeater*

SV2BZQ B  (510 Αναμεταδόσεις χρηστών) Θέση 258η *Hotspot*

SV2LLJ B  (506 Αναμεταδόσεις χρηστών) Θέση 259η *Hotspot*

SZ1A B  (248 Αναμεταδόσεις χρηστών) Θέση 468η *Hotspot*

Στα νούμερα αυτά, δεν φαίνεται μόνο η επιτυχία του νέου ψηφιακού επαναλήπτη SW1G αλλά και των κόμβων Hotspot που ενεργοποίηθηκαν στο Ελληνικό Διασυλλογικό δίκτυο Reflector 045.

Τους αναφερόμενους πίνακες, μπορείτε να δείτε παρακάτω:

http://www.dstardb.com/RptStats.php?LAST=month00

Σας περιμένουμε για QSOs & δοκιμές στο ψηφιακό δίκτυο!

73 SV1EDZ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.