Το ιονοσφαιρικό sounder του Αστεροσκοπείου Αθηνών

 

Όπως ίσως γνωρίζετε το ιονοσφαιρικό sounder (ionosonde) του Αστεροσκοπείου Αθηνών (Πεντέλης) ήταν εκτός λειτουργίας για κάποιους μήνες, επισήμως για λόγους συντηρήσεως. Σήμερα δοκίμασα διστακτικά  να συνδεθώ και είδα ότι είναι πάλι σε λειτουργία, στην παλιά του διεύθυνση http://www.iono.noa.gr/ και κατεβάζει κανονικά ιονογράμματα. Επίσης αναγνωρίζει τους παλιούς κωδικούς και password που είχε παλιά για είσοδο στο site.

Τα ιονογράμματα της Πεντέλης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για προσδιορισμό της δυνατότητας επικοινωνίας NVIS στα 40 m (7 MHz) μεταξύ ελληνικών σταθμών.

 

Για τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τα ionosondes και ιονογράμματα, δείτε το αρκετά ωραίο άρθρο Ionosonde στο website HF Underground wiki.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.