Πανελλήνια Συνάντηση Διαχειριστών Κόμβων DMR

Η Πανελλήνια Συνάντηση Διαχειριστών Κόμβων DMR που είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου, παράλληλα με το Hamfest της Λάρισας, έγινε.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Πανελλήνια συνάντηση Διαχειριστών & χρηστών δικτύου DMR

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Πανελλήνια συνάντηση DMR στην πόλης της Λάρισας.

Σε συνέχεια της εκδήλωσης του Hamfest στη σκεπαστή αγορά της περιοχής, όλοι οι διαχειριστές κόμβων DMR στην Ελλάδα και ορισμένοι χρήστες που ήταν παρόντες, μετακινήθηκαν στο ξενοδοχείο Larisa Imperial, όπου και συμμετείχαν στην συνάντηση.

Τα θέματα της Πανελλήνιας συνάντησης ήταν τα ακόλουθα:

1. Γνωριμία με τους διαχειριστές και τους χρήστες
2. Παρούσα κατάσταση των κόμβων
3. Προβλήματα κόμβων
4. Εξοπλισμός κόμβων και διαθεσιμότητα σε έκτακτες ανάγκες
5. Χρήση δικτύου – Talk Groups -Time Slots – Προτεραιότητες Επικοινωνιών
6. Δυναμική Αναπτυξη Χρήσης TALK GROUPS
7. Ανάπτυξη δικτύου

Με την παραπάνω σειρά, αναπτύχθηκαν τα ακόλουθα:
Γνωριμία με τους διαχειριστές και τους χρήστες

Οι διαχειριστές που έδωσαν το παρόν, ήταν οι εξής:

  • SV1EDZ Κόμβος Υμηττού
  • SV1EDZ Κόμβος Κιθαιρώνας
  • SV1PII/2 Κόμβος Θεσσαλονίκης
  • SV2BXZ Κόμβος Καστοριάς
  • SV4LAD Κόμβος Θεσσαλίας
  • SV6DBG Κόμβος Ιωαννίνων
  • SV9RPL Κόμβος Κρήτης

 

Από πλευράς χρηστών παραβρέθηκαν πολλοί συνάδελφοι που δεν καταφέραμε να συγκρατήσουμε τα διακριτικά όλων και τους ευχαριστούμε όλους θερμά για την παρουσία τους.

Διαπιστώσαμε ότι απών ήταν ο διαχειριστής του 2ου κόμβου της Θεσσαλονίκης συνάδελφος SV2BNL που δεν επικοινώνησε καθόλου μαζί μας και ελπίζουμε να τον δούμε κάπου στο μέλλον και ο διαχειριστής του Server Brandmeister για την Ελλάδα, συνάδελφος SV4QXF.

Ιδιαιτέρως δε για τον διαχειριστή του Server της Ελλάδας (και Βαλκανίων όπως λέγεται), με λύπη διαπιστώνουμε πως είναι η δεύτερη φορά που απουσιάζει από μεγάλη συνάντηση με μοναδικό θέμα το DMR και το μέλλον του, κάτι που μας κάνει να απορούμε και να μας προκαλεί ιδιαίτερες ανησυχίες για την ποιότητα της συνεργασίας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες μεταφέρουμε στον συνάδελφο SV4BHA που ταξίδεψε από την Γερμανία, μας τίμησε με την παρουσία του και εξέφρασε την άποψη του για την λειτουργία του δικτύου.

Σημερινή κατάσταση των κόμβων

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διαχειριστών του δικτύου που παραβρέθηκαν, σε λειτουργία και συνδεμένοι στο Παγκόσμιο δίκτυο, είναι οι ακόλουθοι κόμβοι:

SW1F Κόμβος Υμηττού
SW1G Κόμβος Κιθαιρώνα
SV2K Κόμβος Θεσσαλονίκης
SW2A Κόμβος Καστοριάς
SV4P Κόμβος Πήλιου
SW9J Κόμβος Κρήτης
SV6G Κόμβος Ιωαννίνων

Για τους υπολοίπους κόμβους δεν είχαμε ενημέρωση, λόγο των προαναφερόμενων απουσιών.

Προβλήματα κόμβων

Προβλήματα κόμβων που συζητήθηκαν από πλευράς διαχειριστών είναι τα εξής:

SW2A
Πολύ μικρές διακοπές στη μικροκυματική ζεύξη, εξαιτίας της έλλειψης απόλυτης οπτικής επαφής των δυο σημείων του Link 5GHz.
Τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στα σημεία από τους συναδέλφους SV2BXZ και SV1EDZ, ώστε να βρεθεί μια καταλληλότερη τεχνική λύση.

SV2K
Στην παρούσα χρονική στιγμή, ο κόμβος βρίσκεται τοποθετημένος εντός της αστικής ζώνης και γίνονται ενέργειες μεταφοράς στο πάρκο κεραιών του Χορτιάτη.

Εξοπλισμός κόμβων και διαθεσιμότητα σε έκτακτες ανάγκες

Διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι κόμβοι δεν διαθέτουν μπαταρία Backup και λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής παροχής ρεύματος ΔΕΗ.
Πιστεύουμε ότι πρόκειται για απόλυτη προτεραιότητα με σκοπό την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στις περιοχές λειτουργίας των κόμβων.
Από την εφεδρική μπαταρία θα πρέπει να τροφοδοτείται και η μικροκυματική ζεύξη κάθε κόμβου.

Πιο συγκεκριμένα, τις παραπάνω προδιαγραφές καλύπτουν οι ακόλουθοι κόμβοι DMR:

SW1F Κόμβος Υμηττού (Διαθέτει εφεδρική τροφοδοσία στον επαναλήπτη και την ζεύξη)

SW1G Κόμβος Κιθαιρώνα (Διαθέτει εφεδρική τροφοδοσία στον επαναλήπτη και την ζεύξη)

SV2K Κόμβος Θεσσαλονίκης (ΔΕΝ διαθέτει εφεδρική τροφοδοσία στον επαναλήπτη και την ζεύξη)

SW2A Κόμβος Καστοριάς (Διαθέτει εφεδρική τροφοδοσία στον επαναλήπτη και την ζεύξη)

SV4P Κόμβος Πήλιου (Διαθέτει εφεδρική τροφοδοσία στον επαναλήπτη και την ζεύξη)

SW9J Κόμβος Κρήτης (Διαθέτει εφεδρική τροφοδοσία στον επαναλήπτη και την ζεύξη)

SV6G Κόμβος Ιωαννίνων (ΔΕΝ διαθέτει εφεδρική τροφοδοσία στον επαναλήπτη και την ζεύξη)

Οι διαχειριστές των κόμβων που δεν διαθέτουν εφεδρική τροφοδοσία, διαβεβαίωσαν πως θα φροντίσουν άμεσα για την τοποθέτηση του απαραίτητου συσσωρευτή ενέργειας.

Χρήση δικτύου – Talk Groups -Time Slots – Προτεραιότητες Επικοινωνιών

Για το συγκεκριμένο θέμα εκφράστηκαν απόψεις από όλους τους παραβρισκόμενους (Διαχειριστές και χρήστες) στην συνάντηση.

Η ενότητα Χρήση Δικτύου, είχε τα εξής θέματα:

Talk Groups

Ως γνωστόν, στους κανονισμούς του δικτύου Brandmeister, οι administrators κάθε κόμβου αποφασίζουν για την δομή και χρήση των Talk Group/Time Slots στον εκάστοτε επαναλήπτη που επιβλέπουν.

Για τα talk Groups και τα Time Slots, οι διαχειριστές που ήταν παρόντες εξέφρασαν ότι επιθυμούν την ακόλουθη χρήση για τον κόμβο τους:

SV1EDZ Κόμβος Υμηττού
Τime Slot 1: Static TG 202
Time Slot 2: Static TG 2021 (Δυναμικό οποιοδήποτε άλλο TG επιθυμούν οι χρήστες στο TS2, εφόσον δεν γίνεται τοπική χρήση του κόμβου)

SV1EDZ Κόμβος Κιθαιρώνα
Τime Slot 1: Static TG 202
Time Slot 2: Static TG 2021 (Δυναμικό οποιοδήποτε άλλο TG επιθυμούν οι χρήστες στο TS2, εφόσον δεν γίνεται τοπική χρήση του κόμβου)

SV1PII/2 Κόμβος Θεσσαλονίκης
Τime Slot 1: Static TG 202
Time Slot 2: Static TG 2022 (Δυναμικό οποιοδήποτε άλλο TG επιθυμούν οι χρήστες στο TS2, εφόσον δεν γίνεται τοπική χρήση του κόμβου)

SV2BXZ Κόμβος Καστοριάς
Τime Slot 1: Static TG 202
Time Slot 2: Static TG 2022 (Δυναμικό οποιοδήποτε άλλο TG επιθυμούν οι χρήστες στο TS2, εφόσον δεν γίνεται τοπική χρήση του κόμβου)

SV9RPL Κόμβος Κρήτης
Τime Slot 1: Static TG 202
Time Slot 2: Static TG 2029 (Δυναμικό οποιοδήποτε άλλο TG επιθυμούν οι χρήστες στο TS2, εφόσον δεν γίνεται τοπική χρήση του κόμβου)

SV4LAD Κόμβος Θεσσαλίας
Τime Slot 1: Static TG 202
Time Slot 2: Static TG 2024 (Δυναμικό οποιοδήποτε άλλο TG επιθυμούν οι χρήστες στο TS2, εφόσον δεν γίνεται τοπική χρήση του κόμβου)

SV6DBG Κόμβος Ιωαννίνων
Τime Slot 1: Static TG 202 & 930
Time Slot 2: Static TG 2026

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι με εξαίρεση των διαχειριστών του κόμβου των Ιωαννίνων, οι υπόλοιποι διαχειριστές επιθυμούν την χρήση π.χ του TG930, στο time slot 2.

Το TG930 χαρακτηρίστηκε από πολλούς ‘καφενείο’ που μπλοκάρει την δυνατότητα κλήσεων στο Εθνικό TG202 που κρίνεται ΑΠΟΛΥΤΗΣ προτεραιότητας!

Παρακαλούνται οι χρήστες και οι επιχειρήσεις που δημιουργούν codeplugs, να ακολουθήσουν τις παραπάνω οδηγίες, που είναι αποφάσεις των διαχειριστών και σύμφωνες με την χρήση του δικτύου Brandmeister Παγκοσμίως.

Ο συνάδελφος SV4BHA ως μόνιμος κάτοικος στη Φρανκφούρτη, μας επιβεβαίωσε ότι οι διαχειριστές των κόμβων στην Γερμανία, ακολουθούν το εξής Configuration:

Τime Slot 1: Static TG Εθνικό Γερμανίας
Time Slot 2: Static TG Τοπικό & Δυναμικό όποιο άλλο επιθυμούν οι τοπικοί χρήστες

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΡΗΣΗΣ TALK GROUP

Μια πολύ σημαντική πρόταση εκφράστηκε από τον συνάδελφο SV1EDZ και αφορά την δυναμική ανάπτυξη χρήσης των Talk Groups, ανάλογα με την διαθεσιμότητα επαναληπτών στην εκάστοτε περιοχή/κορυφή.

Δηλαδή, στην περίπτωση που έχουμε έναν επαναλήπτη στην κορυφή ενός βουνού, θα πρέπει να ακολουθήσουμε την ακόλουθη μέθοδο χρήσης των Talk Groups:

Επαναλήπτης 1 (τοποθετημένος πχ στον Υμηττό)
Τime Slot 1: Static TG 202
Time Slot 2: Static TG 2021 (Δυναμικό οποιοδήποτε άλλο TG επιθυμούν οι χρήστες στο TS2, εφόσον δεν γίνεται τοπική χρήση του κόμβου)

Στην περίπτωση όμως που ενεργοποιηθεί και δεύτερος επαναλήπτης στην ίδια κορυφή, τότε υπάρχει η δυνατότητα επιπλέον Static Talk Groups όπως:

Επαναλήπτης 1 (τοποθετημένος στον Υμηττό)
Τime Slot 1: Static TG 202
Time Slot 2: Static TG 2021

Επαναλήπτης 2 (τοποθετημένος στον Υμηττό)
Τime Slot 1: Static TG 930
Time Slot 2: (Δυναμικό οποιοδήποτε Talk Group επιθυμούν οι χρήστες)

Με την ευκαιρία, θα θέλαμε να εκφράσουμε την απορία μας, για την πρωτοτυπία της Ελληνικής διαχείρισης Brandmeister, να επιμένει στην χρήση του TG930 στο Time Slot 1, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει συνεχώς το Εθνικό μας Talk Group 202.

Προτεραιότητες Επικοινωνιών

Απόλυτης προτεραιότητας κρίνονται οι επικοινωνίες του TG202 και παρακαλούμε να μην γίνεται χρήση του TG930 στο TS1, καθώς παρατηρείται αδυναμία χρήσης του αναμεταδότη για εθνικές κλήσεις.

Οι επικοινωνίες του TG930, θα γίνονται στο Time Slot2 στα πλαίσια αποφυγής χαμένων κλήσεων των χρηστών του Εθνικού TG202.

Παραμένει η εξαίρεση του κόμβου Ιωαννίνων….

Ανάπτυξη δικτύου

Δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για εξέλιξη του δικτύου, αλλά υπάρχουν πληροφορίες για ενεργοποίηση νέων κόμβων, στις ακόλουθες περιοχές:

ΤΡΙΚΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΞΑΝΘΗ
ΑΡΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΘΗΝΑ (3ος κόμβος)

Τα παραπάνω προέκυψαν από την Πανελλήνια συνάντηση των διαχειριστών και χρηστών του δικτύου DMR και καλούμε και τους απόντες διαχειριστές να τα εφαρμόσουν ώστε να υπάρξει μια ομοιογένεια στο δίκτυο.

Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ο απαραίτητος σεβασμός στην επιθυμία των πολλών και δεν θα υπάρξουν φαινόμενα μικροπρέπειας και εγωισμού.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κάθε κόμβος αποτελεί κυψέλη ενός μεγάλου δικτύου και δεν γίνεται να προχωρήσουμε με φαινόμενα όπως της Θεσσαλονίκης που είδαμε σε κόμβο μπλοκαρισμένο το εθνικό TG202 επί 4 ημέρες.

Καλή επιτυχία σε όλους!!!

Εκ μέρους των διαχειριστών των Ελληνικών κόμβων DMR

SV1EDZ (από το Facebook !)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.