Το πρώτο V-U mobile TYT MD-9600 (Video)

Μπορείτε να δείτε ένα ελληνικό Video με το ξεπακετάρισμα και την λειτουργία του νέου V-U mobile της TYT Από τον Γιάννη SV1EEZ

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.