Νέος επαναλήπτης στην Νάξο SW8N

Ένας νέος αναμεταδότης DMR τοποθετήθηκε στην Νάξο, επεκτείνοντας το δίκτυο στην περιοχή SV8, και καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος στο Νότιο Αιγαίο.

Τα στοιχεία του :

SW8N  Νάξος  439.2500 MHz -7.6

Το δίκτυο του 202030 αυτή τη στιγμή έχει επεκταθεί όπως δείχνει και η εικόνα.

Πληροφορίες στην σελίδα δικτύου.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.