Νέο φθηνό HotSpot – Jumbo-Spot-RTQ

Μια νέα πάμφθηνη καρτούλα κυκλοφόρησε για το Raspberry PI

και λέγεται:

Jumbo-Spot-RTQ MMDVM Hotspot Expansion Board

Έχει την δυνατότητα να τρέχει το MMDVM και να λειτουργεί σε όλα τα γνωστά ψηφιακά πρωτόκολλα DMR, Dstar, Fussion και P25.

Ο κατασκευαστής είναι μάλλον είναι αυτός jumbospot17.blogspot.com και μια παρουσίασή του θα βρείτε εδώ.

Υπάρχει και σχετικό  group στο Facebook

Ένα έτοιμο κιτ υπάρχει εδώ και περιλαμβάνει ένα PI Zero W, το Jumbo-Spot, το software pi-star σε μία 8G TFT, μια κεραία και το αλουμινένιο κουτάκι με μια μικρή οθονούλα.

Η τιμή ενός hotspot με τέτοιες κυκλοφορίες θα πέσει κατακόρυφα και θα δούμε και άλλες φθηνές κατασκευές ελπίζω και ποιοτικές στο μέλλον.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.