2ος DMR επαναλήπτης

Μια απρόσμενη δωρεά από το κατ/μα FREE BYTES

Advertisements

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΜΒΟY SW1I

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στον κόμβο SW1I στον Υμηττό. Ο συγκεκριμένος κόμβος λειτουργεί με τρεις επαναλήπτες τεχνολογίας D-star και έναν επαναλήπτη αναλογικής διαμόρφωσης Narrow FM.