ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΜΒΟY SW1I

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στον κόμβο SW1I στον Υμηττό.
Ο συγκεκριμένος κόμβος λειτουργεί με τρεις επαναλήπτες τεχνολογίας D-star και έναν επαναλήπτη αναλογικής διαμόρφωσης Narrow FM. Continue reading ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΜΒΟY SW1I