Οδηγός σύγκρισης των ψηφιακών τεχνολογιών

Πληροφορίες, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των νέων τεχνολογικών μεθόδων ώστε να καταλάβουμε τις διαφορές και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά. Continue reading Οδηγός σύγκρισης των ψηφιακών τεχνολογιών

DIGITAL DATA (Πρώτη φορά στην Ελλάδα)

Ξεκίνησαν δοκιμές μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων τεχνολογίας D-star, από το Σάββατο το πρωί.

Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που αδειοδοτήθηκε, εγκαταστάθηκε και ενεργοποιήθηκε επαναλήπτης ψηφιακών δεδομένων και μάλιστα στον Υμηττό που καλύπτει όλο το λεκανοπέδιο. Continue reading DIGITAL DATA (Πρώτη φορά στην Ελλάδα)