Οδηγός σύγκρισης των ψηφιακών τεχνολογιών

Πληροφορίες, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των νέων τεχνολογικών μεθόδων ώστε να καταλάβουμε τις διαφορές και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά.

Advertisements

Multi Protocol Transceivers

Ένας νέος πομποδέκτης με όλα τα κοινά ψηφιακά πρωτόκολλα, μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε ‘’μέσα’’ σε όλα τα δίκτυα.

DIGITAL DATA (Πρώτη φορά στην Ελλάδα)

Ξεκίνησαν δοκιμές μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων τεχνολογίας D-star, από το Σάββατο το πρωί. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που αδειοδοτήθηκε, εγκαταστάθηκε και ενεργοποιήθηκε επαναλήπτης ψηφιακών δεδομένων και μάλιστα στον Υμηττό που καλύπτει όλο το λεκανοπέδιο.