Αλλαγές στις συνδέσεις του DMR updated

Αλλαγές στο δίκτυο και επιστροφή στο TG 202 Continue reading Αλλαγές στις συνδέσεις του DMR updated

Advertisements