Μια ενδιαφέρουσα σελίδα

Μια νέα ενδιαφέρουσα ραδιοερασιτεχνική ιστοσελίδα με ψηφιακά θέματα του SV6NOB

Advertisements

Multi Protocol Transceivers

Ένας νέος πομποδέκτης με όλα τα κοινά ψηφιακά πρωτόκολλα, μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε ‘’μέσα’’ σε όλα τα δίκτυα.