Νέος επαναληπτης D-star – Όρος Κιθαιρώνας

Αμέσως μόλις το επέτρεψαν οι καιρικές συνθήκες εγκαταστάθηκε ο νέος επαναλήπτης D-star στον Κιθαιρώνα.

Advertisements

Νέος κόμβος D-star στους 29.210 MHz

Τώρα που η εταιρία ICOM ανακοίνωσε κάποια νέα HF μοντέλα με ψηφιακές λειτουργίες D-star (GMSK), σκεφτήκαμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να μελετήσουμε την υποζώνη των 29 MHz, σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες των ψηφιακών διαμορφώσεων.

Επαναλήπτης Dstar με Π/Δ Kenwood

Αναρτήθηκε στο dstar.gr 30/10/2103 από τον SV1EDZ Ο πρώτος Ελληνικός non-icom D-star επαναλήπτης, είναι γεγονός. Μετά από αρκετά έτη πειραματισμού και δοκιμών μια ομάδα συναδέλφων από την περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, κατάφεραν να ολοκληρώσουν μια κατασκευή επαναλήπτη GMSK διαμόρφωσης που δεν αποτελείται από πομποδέκτες Icom. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη και …