Νέο φθηνό HotSpot – Jumbo-Spot-RTQ

Μια φθηνή πλακετούλα διεκδικεί τη θέση της στο shack

Advertisements

DV4home

Ένα νέο παιχνίδι για όλα τα πρωτόκολλα επέκταση του DV4mini, για ποιό σοβαρές δουλειές

Digital Mobile Radio

  Τεχνολογία Το DMR είναι ένα ανοιχτό ψηφιακό πρότυπο που ορίζεται στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) Πρότυπο TS 102 361 μέρη 1-4 [1] και χρησιμοποιείται σε εμπορικά προϊόντα σε όλο τον κόσμο. Το DMR, μαζί με τη φάση ΙΙ του προτύπου Ρ25 και του NXDN της εταιρίας Kenwood, είναι οι κύριες τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών, …

Επικοινωνία Multiprotocol με απλά μέσα.

Η πολυπλοκότητα των νέων ψηφιακών πρωτοκόλλων και η πληθώρα συσκευών που υπάρχουν για το κάθε σύστημα-δίκτυο, είναι ίσως ανασταλτική για την εξέλιξη της σχετικής προσπάθειας ανάπτυξής τους, ειδικά σε μια χώρα που βρίσκεται σε κρίση και το κόστος των συσκευών μεγάλο. Μέχρι να δοκιμαστούν τα διάφορα συστήματα και να φανεί τι έχει αξία και τι …

Multi Protocol Transceivers

Ένας νέος πομποδέκτης με όλα τα κοινά ψηφιακά πρωτόκολλα, μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε ‘’μέσα’’ σε όλα τα δίκτυα.