Για τις νέες ρυθμίσεις στο δίκτυο

Δύο νέες εικόνες που κυκλοφόρησαν στο facebook. Σας τις επισυνάπτω, όπως ακριβώς κατέβηκαν, για την διευκόλυνση της χρήσης του νέου αλλαγμένου δικτύου.   Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες το TG9 δεν χρησιμοποιείται για τον συγκεκριμένο επαναλήπτη, αλλά για την περιοχή … Continue reading Για τις νέες ρυθμίσεις στο δίκτυο

Ξεκινώντας το DMR από την αρχή

Αρχικά πρέπει να γίνει μια εισαγωγή από την βάση στο σύστημα DMR, γιατί έχει πολλές ιδιαιτερότητες, πρωτοτυπίες και νέα ορολογία, που στην αρχή ίσως ξενίσουν τους συναδέλφους και θα γίνει εδώ μια προσπάθεια ώστε να αναλυθεί όσο πιο απλά γίνεται, για κάποιον που θέλει να μάθει τα στοιχειώδη και να ασχοληθεί ή όχι με αυτό. Continue reading “Ξεκινώντας το DMR από την αρχή”

SV4P – Νέος επαναλήπτης D-Star Πηλίου

Το δίκτυο D-star επεκτείνεται, Ένας νέος επαναλήπτης θα βοηθήσει την επαφή στον άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης, και όλη την περιοχή που καλύπτεται από το Πήλιο. Continue reading SV4P – Νέος επαναλήπτης D-Star Πηλίου

SW1H ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ C4FM & ANALOG – ΟΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟΣ

Επαναλειτούργησε ο επαναλήπτης φωνής Yaesu Fusion Wires-X του όρους Υμηττός.
Ο επαναλήπτης παρέμεινε περίπου 20 ημέρες εκτός λειτουργίας, για λόγους αναβάθμισης του λογισμικού. Continue reading SW1H ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ C4FM & ANALOG – ΟΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟΣ

SW1I ψηφιακός επαναλήπτης Αθήνας σε δικτυακή λειτουργία και πάλι!

Το πρόβλημα που εμφάνισε ο ψηφιακός επαναλήπτης SW1I του Υμηττού λύθηκε και διαθέτει και πάλι σύνδεση στο διαδίκτυο. Continue reading SW1I ψηφιακός επαναλήπτης Αθήνας σε δικτυακή λειτουργία και πάλι!