Αρχείο προγραμματισμού Π/Δ DMR της TYTERA

Με το πέρας των δοκιμών συμβατότητας του ψηφιακού επαναλήπτη DMR του συλλόγου RSF Hellas, δημιουργήσαμε ένα αρχείο προγραμματισμού του καινούριου πομποδέκτη της εταιρίας TYTERA. Με το συγκεκριμένο αρχείο, μπορούμε να προγραμματίσουμε τον πομποδέκτη TYTERA μοντέλο MD-380 και να έχουμε άμεση … Continue reading Αρχείο προγραμματισμού Π/Δ DMR της TYTERA

Digital Mobile Radio

  Τεχνολογία Το DMR είναι ένα ανοιχτό ψηφιακό πρότυπο που ορίζεται στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) Πρότυπο TS 102 361 μέρη 1-4 [1] και χρησιμοποιείται σε εμπορικά προϊόντα σε όλο τον κόσμο. Το DMR, μαζί με τη φάση ΙΙ … Continue reading Digital Mobile Radio