Τελευταίες πληροφορίες για το Αίολος (ενημερώθηκε)

Τι τελικά θα περιλαμβάνει το φετινό balloon που θα στείλει η ομάδα του “Αίολος”;
Έγινε η σχετική ενημέρωση και διαδικτυακή εκπομπή. Continue reading Τελευταίες πληροφορίες για το Αίολος (ενημερώθηκε)