APRS – χειρισμός και λειτουργία

Για την σωστή χρήση του APRS έχουν προταθεί κάποιοι κανόνες από τον άνθρωπο που δημιούργησε το APRS τον Bob Bruninga (WB4APR) που έχουν γίνει δεκτοί από το σύνολο σχεδόν της κοινότητας του APRS. Οι κανόνες μπήκαν γιατί χωρίς αυτούς μπορεί εύκολα η μοναδική συχνότητα να φρακάρει από συνεχόμενες αναμεταδόσεις ή άσχετα και άχρηστα beacons. Από την άλλη ακολουθώντας όλοι του ίδιους κανόνες μπορούμε να έχουμε περισσότερες δυνατότητες πληροφόρησης και απόλαυσης της ενασχόλησής μας.

Το σωστό PATH

Τα RELAY, WIDE, TRACE, TRACEn-N, και SS έχουν καταργηθεί, και καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται ποτέ.
Σταθεροί σταθμοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν το “WIDE2-2” (Ελάχιστοι πολύ μακρινοί σταθμοί στα όρια της χώρας, μπορούν να χρησιμοποιούν WIDE3-3 για να φθάσουν σε πολυάριθμες περιοχές που θα υπάρχουν IGATES).

Οι σταθεροί σταθμοί μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν μεγαλύτερα paths σε συγκεκριμένη κατεύθυνση για επικοινωνία point to point. Δηλαδή DIGI1, DIGI2, DIGI3…

Κινητοί σταθμοί WIDE1-1,WIDE2-1 (Ελάχιστοι πολύ μακρινοί κινητοί σταθμοί στα όρια της χώρας, μπορούν να χρησιμοποιούν WIDE1-1,WIDE2-2, για να φθάσουν σε πολυάριθμες περιοχές που θα υπάρχουν IGATES).
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το WIDE1-1 σε άλλη θέση εκτός από την πρώτη.

Ποτέ μην χρησιμοποιείται κάτι άλλο σε balloon εκτός από WIDEn-N (όπου n=2 και Ν <=2)

fill-in digis τοπικοί βοηθητικοί επαναλήπτες.

Τα digipeaters αυτά αντικατάστησαν τα παλαιά RELAY που πλέον έχουν καταργηθεί. Αν κάποιος έχει εξαιρετικό QTH (εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων) και μπορεί να βοηθήσει αποκλειστικά φορητούς ή κινητούς σταθμούς σε μια δύσκολη περιοχή που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε ένα ψηλό DIGI, μπορεί να βάλει στον σταθμό του το Alias WIDE1-1, αντίστοιχα οι κινητοί για να εκμεταλλευτούν αυτή τη δυνατότητα βάζουν το path “WIDE1-1,WIDE2-1”, εξασφαλίζουν ότι θα αναμεταδοθούν οπωσδήποτε και θα φθάσουν στο digi. Ο συνδυασμός αυτός επίσης εξασφαλίζει ότι δεν θα γίνει ξανά δεύτερη αναμετάδοση από το DIGI, αν πάρει το πακέτο τόσο απ’ ευθείας αλλά και μέσω του “fill-in digi”.

“fill-in digi” επίσης μπορεί να τοποθετηθεί σε κάποιο ψηλό σημείο σαν μόνιμη εγκατάσταση, αν σχετικά κοντά υπάρχει άλλος WIDEN-N που βρίσκεται ψηλότερα και σε καλύτερη θέση, αλλά από την νέα θέση του “fill-in”, μπορεί να καλυφθεί μια μεγάλη ζώνη σκιάς του κύριου επαναλήπτη.

Το TOCALLS

TOCALLS είναι η διεύθυνση στην οποία εκπέμπονται τα πακέτα APRS. Συνήθως χρησιμοποιείται η λέξη APRS από σταθερούς σταθμούς, αλλά για τα DIGI υπάρχουν οι παρακάτω οδηγίες που βοηθούν στο να ξέρουμε το είδος του TNC.
APN232 PK232
APNMFJ if MFJ
APNTC2 if any other TAPR-2 clone TNC
APN3xx Kantronics KPC-3 rom versions
APN9xx Kantronics KPC-9612 Roms
APNAxx WB6ZSU’s APRServe
APNXxx X-DIGI
Περισσότερα στις σελίδες του aprs.org

Προτάσεις για το -SSID

Οι τελευταίες προτάσεις για τον καλύτερο ορισμό του ραδιοερασιτεχνικού επιθέματος του σταθμού μας είναι του 2012 και θα τους βρείτε αναλυτικά εδώ.

  -0

 ο κύριος σταθμός βάσεως με δυνατότητα αποστολής και λήψης μηνυμάτων.

  -1

  γενικά πρόσθετος σταθμός digi, mobile, wx, κλπ

  -2

  γενικά πρόσθετος σταθμός digi, mobile, wx, κλπ

  -3

  γενικά πρόσθετος σταθμός digi, mobile, wx, κλπ

  -4

  γενικά πρόσθετος σταθμός digi, mobile, wx, κλπ

  -5

 Σταθμοί από άλλα δίκτυα (Dstar, Iphones, Androids, Blackberry’s κλπ)

  -6

  Ειδικοί ή ιδιαίτεροι σταθμοί, Satellite ops, camping, 6 meters κλπ

  -7

 walkie talkies, HT’s ή άλλης μορφής φορητοί σταθμοί

  -8

  κινητοί σε σκάφη θαλάσσης, Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα ή δεύτερος κινητός σταθμός

  -9

 Κύριος σταθμός mobile (συνήθως με δυνατότητα αποστολής και λήψης μηνυμάτων)

 -10

internet, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN κλπ

 -11

 balloons, aircraft, spacecraft κλπ

 -12

 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers* και γενικά σταθμοί χωρίς δυνατότητα λήψεως μηνυμάτων ή πληροφοριών

 -13

 Weather stations

 -14

 Φορτηγά, επαγγελματίες οδηγοί και γενικά κινητοί που βρίσκονται σχεδόν μόνιμα σε κίνηση.

 -15

 Γενικώς επιπρόσθετοι σταθμοί, digi, mobile, wx κλπ

 

Το σωστό -ssid βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση και αναγνώριση του δικτύου και της εφαρμογής του σταθμού που θέλουμε να επικοινωνήσουμε, κυρίως αν μπορούμε ή όχι να του στείλουμε μήνυμα, ή αν έχει ο σταθμός αυτός εικόνα του δικτύου ή όχι.
Για παράδειγμα, ένας φορητός σταθμός έχει μικρή οθόνη και μπορεί να δει μικρά μηνύματα, ένα σταθμός καιρού ή ένας μονόδρομος tracker δεν έχει εικόνα του δικτύου και φυσικά δεν παίρνει μηνύματα. Ένα balloon ή αεροπλάνο έχει μεγάλη ταχύτητα και γρήγορα θα το χάσουμε κ.ο.κ.

Objects ή σταθμοί Internet.

Τα objects είναι σύμβολα του APRS τα ίδια με τα εικονίδια που μπορεί να στέλνει σαν σήμα του ο κάθε σταθμός, σε μεγάλη ποικιλία που μπορεί να στέλνει κάποιος σταθμός δείχνοντάς μας ένα συμβάν που δεν υπάρχει σταθμός εκεί για να το παραστήσει στον χάρτη. Συνήθως είναι επίκεντρα σεισμών, κατασκηνώσεις, EOC (Emergency Operation Center), ατυχήματα, προβλήματα κλπ.
Τα Objects όπως και οι σταθμοί Internet δεν δεσμεύονται από τις παραπάνω υποχρεωτικές 16 δυνατότητες που είναι αποτέλεσμα δεσμεύσεων του πρωτοκόλλου AX.25. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

-63 για σταθμούς PSK63 HF
-tt για χρήστες APRS TouchTone (DTMF)
-ID για το RFID
-A μέχρι -Z για το Dstar

Είναι σημαντικό τόσο για εμάς όσο και για τους άλλους να έχουμε ένα διαφορετικό σωστό ssid γιατί έτσι κρατιούνται χωριστά τα στοιχεία στην παγκόσμια database του APRS. Έτσι αν κάνετε κάτι ιδιαίτερο είναι καλύτερα για όσο διαρκεί η δραστηριότητα αυτή να βάλετε το -6 ώστε να κρατηθούν τα στοιχεία σας ακέραια και να μην σβήσουν από την συνήθη δραστηριότητα που κινητού σας σταθμού.

Τοπικές πληροφορίες

Υπάρχει η δυνατότητα να στέλνονται κατά διαστήματα κάποιες πληροφορίες από ένα WIDEN digi πληροφορίες χωρίς path, για να λαμβάνονται απ’ ευθείας από τους κινητούς σταθμούς της περιοχής, χρήσιμο κυρίως για τους περαστικούς ή τους επισκέπτες. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι:

Objects με τους τοπικούς επαναλήπτες φωνής, τις συχνότητες και τους τόνους ενεργοποίησης CTSS.

Σταθμούς και συχνότητες EchoLink ή IRLP

Προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα.

Συχνότητες mobile που γίνεται ακρόαση στην περιοχή.

Δυνατότητες για universal messaging μέσα από το APRS

objects και πληροφορίες για τοπικές δραστηριότητες όπως HamFest.

APRS Mobile(PPT) δηλαδή πως μπορείτε να αξιοποιήσετε καλύτερα τον κινητό σας σταθμό στην συγκεκριμένη περιοχή διαβάστε την εξαιρετική παρουσίαση.

και άλλες ενδιαφέρουσες εφαρμογές που θα βρείτε σε αυτή τη σελίδα.

 

VOICE ALERT

Τα καινούργια μηχανήματα για φορητή και κινητή κυρίως χρήση, έχουν την δυνατότητα να στέλνουν APRS και CTSS, φιμώνοντας ταυτόχρονα το audio για κάθε άλλη εκπομπή φωνής, ενώ η λήψη στο APRS είναι κανονική.

Έτσι μπορούν δύο κινητοί σταθμοί που ακούγονται απευθείας, να ξέρει ο ένας την ύπαρξη του άλλου χωρίς να χρειαστεί να έχουμε στο αμάξι μας laptop. Για να γίνει αυτό, όλοι οι κινητοί σταθμοί χρησιμοποιούν στο 144.800 CTCSS-136.5 (στην Ευρώπη -100 στην Β. Αμερική). Έτσι μόλις ακουστούν οι ήχοι του packet από το μεγάφωνο, ανταλλάσσουμε σε φωνή μια συχνότητα επικοινωνίας και μεταφερόμαστε εκεί για απευθείας επαφή. Είναι προφανές ότι οι σταθεροί σταθμοί δεν πρέπει για κανένα λόγο να κάνουν αυτή τη χρήση παρά μόνο στιγμιαία, αν είναι ανάγκη, που θα πρέπει αμέσως μετά να αφαιρεθεί. Ένας κινητός έχει πάντα έναν χειριστή που μπορεί να επικοινωνήσει, ενώ ένας σταθερός όχι απαραίτητα, ο κινητός κινείται οπότε η πιθανή ενόχληση σε κάποιον που ακούει αλλά δεν ενδιαφέρεται είναι ελάχιστη, ενώ ο σταθερός όχι. Εάν ένας σταθερός το χρησιμοποιήσει, είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα το ξεχάσει, θα φύγει, και θα καταστρέψει για την περιοχή του αυτή τη δυνατότητα.

 

Αποστολή Μηνυμάτων

 

Κάθε ραδιοερασιτέχνης, με ένα απλό πομποδέκτη APRS μπορεί να στέλνει γραπτά μηνύματα και emails όπου χρειαστεί.

APRS SMS

Πατάτε το κουμπί “MSG” επιλέγετε “input” από το menu του “MSG” και βάζετε στο “TO” το διακριτικό του σταθμού (με το σωστό –ssid) που θέλετε να στείλετε το μήνυμα, και ακολούθως γράφετε το μήνυμα.

Να σημειωθεί ότι η αποστολή γίνεται για 30 λεπτά. Αν στο διάστημα αυτό δεν έρθει απάντηση ότι το μήνυμα παραλήφθηκε, τότε το μήνυμα χάνεται.

Email messaging

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να βρίσκεται στην περιοχή που καλύπτει το PATH μας, ένας IGATE.

Για να στείλετε email τα πράγματα είναι σχεδόν παρόμοια, πατάτε το κουμπί “MSG” επιλέγετε “input” από το menu του “MSG” και βάζετε στο “TO” την λέξη “EMAIL”. Ακολούθως στην πρώτη γραμμή του μηνύματος το email του αποδέκτη, ακολουθούμενο από το μήνυμα που θέλετε να στείλετε.

Υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες που απευθύνονται σε διαφορετικούς servers για την επιλογή “TO”:

“EMAIL” το αρχικό και “επίσημο” σύστημα για Email (WU2Z Email Engine).

EMAIL-2σύστημα javAPRSSrvr (AE5PL Email Engine). Αυτό έχει και την δυνατότητα για “EMAIL to APRS”.

SAMAIL” (VK3JFK Email Engine) 

WLNK-1” απευθείας στο winlink.

AVRS

Αν βάλετε στο “TO” την λέξη “AVRS” και ένα μήνυμα με πρώτη λέξη το διακριτικό του σταθμού που θέλουμε να επικοινωνήσουμε, παίρνουμε σαν απάντηση σε objects τους πλησιέστερους κόμβους ECHOlink, IRLP, D-STAR ή WIRES καθώς τις συχνότητες και τους υποτόνους που χρειάζονται. Αντίστοιχα ο καλούμενος λαμβάνει ένα μήνυμα σαν :

QSY FFF.FFF Tnnn E123456 for CALLER using #1234

Που τον ενημερώνει με την συχνότητα, τον υπότονο, τον κωδικό του Echolink ή του IRLP του και των κωδικό DTMF (Αν απαιτείται). Αν είναι ήδη ό σταθμός σε ένα από αυτά τα συστήματα τότε συνδέεται απευθείας. Ειδάλλως ενημερώνει τον κάθε ένα κοντά σε ποιο κόμβο είναι και πως θα συνδεθούν. Αν ο καλούμενος δεν είναι active, θα του έρθει αργότερα ένα μήνυμα που θα τον ενημερώνει ποιος τον κάλεσε και από ποιο κόμβο Echolink.

WEB το APRS

Findu web server

OPENAPRS

APRStt

APRS touch tone. Διαβάστε εδώ πως με ένα απλό πομποδέκτη που έχει τόνους DTMF μπορείτε να στείλετε αλλά και να πάρετε πληροφορίες από το APRS.